Tích điểm mua hàng

  • 50.000 đ = 1 điểm = 2000đ
  • Ví dụ với 1 đôi giày giá 500.000đ = 10 điểm
  • Đơn hàng tiếp theo được giảm 20.000đ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *